TITECH GROUP AS

Klikk her for å redigere undertittel

OVERSIKT OVER VÅRE PROSJEKT

TiTech har vært involvert i blant annet følgende prosjekter:

(Vedlikehold og modifikasjon)


PRODUKSJONS PLATTFORMER:

GULLFAKS A

GULLFAKS B

GULLFAKS C

TROLL A

EKOFISK

VALHALL

MARTIN LINGE

BRAGE

OSEBERG

ASKELADDEN

JOHAN SVERDRUP

ULA

SLEIPNER

DRAUPNER

GRANE

IVAR AASEN

GINA KROG

FLYTTBARE PLATTFORMER:

JOTUN B

SNORRE B

AASTAD HANSTEEN

GJØA

TROLL B

TROLL C

ENABLER

ENDURENCE

LEIV EIRIKSSON

SCARABEO 8

BLACKFORD DOLPHIN

ENCOURAGE

WEST HERCULES

GOLIAT FPSO

RINGHORNE

HEIDRUN

SPITSBERGEN

SONGA DELTA

BORESKIP:

ALVHEIM

ÅSGÅRD A

SKARV

BASER OG VERFT:

ROSENBERG

COAST CENTER BASE

AF MILJØBASE VATSVÅRE SAMARBEIDSPARTNERE: