TITECH GROUP AS

Klikk her for å redigere undertittel

Avvik, uønskede hendelser, RUH

Avviksshåndtering er ett av de viktigste og mest grunnleggende elementene i systematisk kvalitetsarbeid.

Registrering av uønskede hendelser:
Takk fro din hjelp!
Ups! Det oppstod en feil.
klikk her for å prøve igjen.