TITECH GROUP AS

Klikk her for å redigere undertittel

VEDLIKEHOLD &
MODIFIKASJON

FAG PERSONELL &
OPERATØRER

Listen nedenfor vises et utvalg av kurs 
og fagbrev som vårt personell (MSO/ISO) besitter:

 • TT Nivå 1-3
 • Sikringsleder
 • Fagbrevmekanikere 
 • Trykktesterkurs
 • Riggersertifikat
 • Flensetrekkere (1591-4)
 • Bes vakt kurs
 • Fallsikringkurs
 • Ventilkurs
 • Industrimaler
 • Site-test M501
 • Isolatør (R004)
 • Stillas §17-4
 • Sveisere med metodene: 111,135/138 og 141

VÅRE VERDIER:

 • Ydmykhet
 • Ærlighet
 • Villighet


TiTech leverer flerfaglig personell innenfor 
fagområdene: Sorte fag, ISO, NDT og Tilkomstteknikk.

TiTech Group tilbyr arbeidskraft, har tariffavtale i bedriften og alle våre ansatte er fast ansatt 100%.

Selskapets styringssystemer er bygget etter NS ISO 9001 og NS ISO 14001 standardene, samt Achilles-godkjent leverandør til olje- og offshoresektoren.


Vi har implementert avviksregistrering og avviksrapportering via systemer for både nett og mobil. Medlem av Fellesforbundet.


TiTech Group AS yter 24-timers service, 7 dager i uken. Vårt mål er å kunne snu oss rundt og løse en situasjon i løpet av kortest mulig tid.